Επιλογή Τύπου Ηχείου

Επιλογή Διάστασης Ηχείου

Ηχεία Οβάλ
6x9
Ηχεία 16-17cm
160mm
Ηχεία 13cm
130mm
Ηχεία 10cm
100mm
Ηχεία 10 x 16cm
4x6inch
Ηχεία 13 x 17cm
5x7inch
Ηχεία 8.7cm
87mm
Ηχεία 20+cm
200mm

Επιλογή Τύπου SUBWOOFER

Επιλογή Διάστασης SUBWOOFER

8in SUBWOOFER
8inch
10in SUBWOOFER
10inch
12in SUBWOOFER
12inch
15in SUBWOOFER
15inch

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ